Utorak, Studeni 13, 2018

Global-Vio d.o.o.

Global-Vio d.o.o., na istoj adresi kao Globalno d.o.o., sa srodnom djelatnošću skupljanja, recikliranja i trgovine sekundarnim sirovinama i otpacima crne i obojene metalurgije.